ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. ‘’Omalizumab in pediatric cold contact urticaria: warm blanket for a cold bath?’’ Kitsioulis NA, Xepapadaki P, Kostoudi S, Manousakis E, Douladiris N, Papadopoulos NG. Pediatr Allergy Immunol. 2016 Nov.
 2. ‘’Effectiveness of Autologous Whole-Blood Injections in Patients with Refractory Chronic Spontaneous Urticaria.’’ Kitsioulis NA, Xepapadaki P, Roussaki-Schulze AV, Papadopoulos N, Zafiriou E. Ιnt Arch Allergy Immunol. 2017.
 3. ‘’Infections in the nose and exacerbations of chronic respiratory disorders’’, P. Xepapadaki, S. Megremis, N.A. Kitsioulis, N.G. Papadopoulos, The Nose and Sinuses in Respiratory Disorders, ERS Monograph, 06/2017.
 4. ‘’Promising approaches for the treatment and prevention of viral respiratory illnesses.’’ Papadopoulos NG, Megremis S, Kitsioulis NA, Vangelatou O, West P, Xepapadaki P. J Allergy Clin Immunol. 2017 Jul 21.
 5. ‘’Assessment of atopic dermatitis as a risk factor for chronic spontaneous urticaria’’ Kitsioulis NA, Papadopoulos NG, Kostoudi S, Manousakis E, Douladiris N, Xepapadaki P. Allergy and Asthma Proceedings. November 2018.
 6. ‘’A pilot study to investigate the influence of upper respiratory infections on IgE reactivity to food allergens’’ Xepapadaki P, Kostoudi S, Tzeli K, Kitsioulis NA, Papadopoulos NG. Pediatr Allergy Immunol. October 2018.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. 27ο Συνεδριακό Εργαστήριο ‘’Αλλεργικά Νοσήματα από τη Γέννηση μέχρι την Ενηλικίωση’’, Καρδίτσα, 30/11/2018 – 2/12/2018. Προφορική ανακοίνωση: «Ατοπική δερματίτιδα και Κνίδωση»
 2. 26ο Συνεδριακό Εργαστήριο ‘’Περιβαλλοντικές συνιστώσες αλλεργικών παθήσεων’’ 4-6 Μαΐου 2018. Προφορική ανακοίνωση: ‘’Διαγνωστικές δοκιμασίες φυσικών κνιδώσεων’’
 3. 25ο Συνεδριακό Εργαστήριο ‘’Αλλεργιολογικές απαντήσεις σε νέα ερωτήματα’’, Καρδίτσα, 1-3 Δεκεμβρίου 2017. Προφορική ανακοίνωση: «Απευαισθητοποίηση στα σιτηρά»
 4. ‘’Το αλλεργικό παιδί στην κλινική πράξη”, Αθήνα, 4-5 Φεβρουαρίου 2017, Προφορική ανακοίνωση: «Νεότερες οδηγίες στο χειρισμό της κνίδωσης στα παιδιά»
 5. 23ο Συνεδριακό Εργαστήριο Αλλεργιολογίας, 25-27 Νοεμβρίου 2016, Καρδίτσα. Προφορική ανακοίνωση: ‘’Anti-IgE: Omalizumab, Ligelizumab’’
 6. 22ο Συνεδριακό Εργαστήριο «Αλλεργίες: Από την έρευνα στην κλινική πράξη», Ερμιόνη Αργολίδας (13-15/05/2016): Προφορική ανακοίνωση: «Επίδραση των λοιμώξεων του αναπνευστικού στην οξεία κνίδωση»
 7. 21ο Συνεδριακό Εργαστήριο «Εξελίξεις στην Αλλεργιολογία» – Λίμνη Πλαστήρα (27-29/11/2015): Προφορική ανακοίνωση: «Χρόνια κνίδωση στα παιδιά»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress (Μόναχο, 26/05-30/05/2018): E-poster με τίτλο: ‘’Characterization of genuine and cross-reactive allergy to chicken meat’’, 
  Manolaraki I., Douladiris N., Kostoudi S., Kitsioulis N., Kitsos D., Petrakis D., Galani M., Manousakis E., Xepapadaki P., Swoboda I., Papadopoulos N.
 2. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress (Μόναχο, 26/05-30/05/2018): Αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο: ‘’A New Hypertonic Seawater Solution (2.3% NaCl) Containing Algae Extracts for Children with Allergic Rhinitis: a Clinical Study ‘’,
  Mitsias D. I., Dimou M., Kitsioulis N. A., Fonseca J. A., Kyriakakou M., Galani M., Douladiris N., Xepapadaki P., Manousakis E., Alevizopoulos K., Papadopoulos N. G.
 3. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress (Μόναχο, 26/05-30/05/2018): Αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο: ‘’Correlation between in vivo and in vitro results for betalactam antibiotics in children’’,  
  Kitsos D. E., Xepapadaki P., Manousakis E., Douladiris N., Galani M., Kostoudi S., Kitsioulis N., Tziotou M., Petrakis D., Manolaraki I., Zisaki V., Christopoulou G., Papadopoulos N.
 4. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress (Μόναχο, 26/05-30/05/2018): Αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο: ‘’Characteristics of NSAID hypersensitivity reactions in a pediatric population and the role of diagnostic procedures’’, Petrakis D., Xepapadaki P., Manousakis E., Douladiris N., Galani M., Manolaraki I., Kitsioulis N., Kitsos D., Dimaresi T., Zisaki V., Papadopoulos N.
 5. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress (Ελσίνκι, 17/06-21/06/2017): E-poster με τίτλο: «A Pilot Study To Investigate The Influence Of Common Viral Infections On Food Sensitivity«, Kostoudi S., Xepapadaki P., Kitsioulis N., Tzeli K., Kokkinou D., Christopoulou G., West P., Manousakis E., Douladiris N., Papadopoulos N.G.
 6. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress (Ελσίνκι, 17/06-21/06/2017): «Atopic dermatitis as a risk factor to chronic urticaria in children: New insights in atopic march?», Kitsioulis N., Kostoudi S., Manousakis E., Taka S., Douladiris N., Papadopoulos N.G., Xepapadaki P.
 7. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress (Ελσίνκι, 17/06-21/06/2017): «Anaphylaxis in the Greek pediatric population», Manolaraki I., Roumpedaki E., Kostoudi S., Kitsioulis N. A., Petrakis D., Kitsos D., Galani M., Manousakis E., Douladiris N., Xepapadaki P., Papadopoulos N. G. (1o βραβείο)
 8. Food Allergy and Anaphylaxis Meeting, Ρώμη, 13/10-15/10/2016: Αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο: Almond and peanut allergy among children visiting a tertiary hospital in Athens: How commonly sensitized and how commonly reactive?«, Kostoudi S., Douladiris N., Kitsioulis N., Manousakis E., Papadopoulos N.G., Xepapadaki P.
 9. Food Allergy and Anaphylaxis Meeting, Ρώμη, 13/10-15/10/2016: «A comparative audit of milk and fish induced Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES) management’’, Kitsioulis N., Douladiris N., Kostoudi S., Manolaraki I., Mitsias D., Manousakis E., Papadopoulos N.G., Xepapadaki P.
 10. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress (Βιέννη, 11/06-15/06/2016): Αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο: «Tree nut, peanut and almond allergy among children visiting a tertiary hospital in Athens«, Kostoudi S., Douladiris N., Kitsioulis N., Tzeli K., Manolaraki I., Kitsos D., Michopoulou C., Christopoulou G., Zisaki V., Roumpedaki E., Manousakis E., Xepapadaki P., Papadopoulos N.G.
 11. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress (Βιέννη, 11/06-15/06/2016): «A cluster subcutaneous allergen immunotherapy protocol common for all companies and aeroallergens is feasible», Mitsias DI., Kostoudi S., Kitsioulis N., Savvatianos S., Zisaki V., Douladiris Ν., Manousakis E., Papadopoulos NG.
 12. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress (Βιέννη, 11/06-15/06/2016): «A phenotypical approach of Greek pediatric population with FPIES«, Kitsioulis N., Douladiris N., Kostoudi S., Manolaraki I., Mitsias D., Manousakis E., Papadopoulos N.G., Xepapadaki P. (υποτροφία ως Junior member της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας)