ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ

Οι διαγνωστικές δοκιμασίες πρόκλησης χαρακτηρίζονται από την ελεγχόμενη και τιτλοποιημένη από τον θεράπων ιατρό, έκθεση του ασθενούς στο ενεχόμενο αλλεργιογόνο, με κύριο στόχο την επιβεβαίωση της διάγνωσης της αλλεργίας, ή σε περιπτώσεις ασάφειας από τις πληροφορίες που λαμβάνονται εκ του ιστορικού του ασθενούς την ανίχνευση του κύριου εκλυτικού αιτίου. Επίσης στην περίπτωση που θα πρέπει να καθοριστεί αν το αποτέλεσμα ενός θετικού διαγνωστικού τεστ στα πλαίσια της διερεύνησης του ασθενούς που δεν είχε πρότερη έκθεση στο εν λόγω αλλεργιογόνο μπορεί να σημαίνει πραγματική αλλεργία ή χωρίς περαιτέρω σημασία απλή ευαισθητοποίηση, η δοκιμασία πρόκλησης μπορεί να δώσει καθοριστικές απαντήσεις. Επιπλέον, οι δοκιμασίες πρόκλησης αποτελούν και το μοναδικό διαγνωστικό μέσο επικύρωσης της αποδρομής κάποιας προϋπάρχουσας γνωστής αλλεργικής νόσου (π.χ. τροφική, φαρμακευτική αλλεργία κλπ.). Θα πρέπει ωστόσο να γίνει κατανοητό ότι η δοκιμασία πρόκλησης αποτελεί έναν εξειδικευμένο έλεγχο που οφείλει να διενεργείται με μεγάλη προσοχή, αποκλειστικά από αλλεργιολόγο, μια που δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε επίσης άλλες μορφές διάγνωσης :

Αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας.