ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αν και πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του ειδικού αλλεργιολόγου, οφείλει να τονιστεί ότι το αποτέλεσμα ή η έκβαση οιασδήποτε διαγνωστικής δοκιμασίας, σε κάθε περίπτωση οφείλει να συν-αξιολογείται συνδυαστικά με το υποκείμενο κλινικό ιστορικό του ασθενούς. Η αποσαφήνιση του δίπολου ‘’αιτίας-αιτιατού’’ αποτελεί σαφέστατα μια διαρκή και συχνά κοπιώδη διαδικασία. Το γεγονός αυτό, ανεξαρτήτως έκβασης του οποιουδήποτε διαγνωστικού τεστ, καθιστά υποχρεωτική αφενός μεν την ολοκληρωμένη επιστημονική ερμηνεία αυτού, αφετέρου την άρτια επιστημονική κατάρτιση του ιατρού, την εμπεριστατωμένη γνώση των υποκείμενων μηχανισμών της πιθανολογούμενης νόσου και την καθοδηγούμενη βάσει αυτών διενέργεια κατά το δυνατόν πιο εξειδικευμένων εξετάσεων που να συνδέονται άμεσα με τη πληροφορία που λαμβάνεται από τον ασθενή.

Στα πλαίσια αυτά, η ερμηνεία των εκάστοτε αλλεργιολογικών εξετάσεων οφείλει να διενεργείται αποκλειστικά και μόνο από ειδικό αλλεργιολόγο.

 

Διαβάστε επίσης άλλες μορφές διάγνωσης :

Αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας.