ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής περιλαμβάνει ένα σύνολο δοκιμασιών που πραγματοποιείται για την ανίχνευση διαταραχών του αναπνευστικού συστήματος. Εξ αυτών ο ειδικός αλλεργιολόγος χρησιμοποιεί κυρίως τη σπιρομέτρηση. Πρόκειται για μία απλή και ανώδυνη δοκιμασία η οποία σε συνδυασμό με το κλινικό ιστορικό του ασθενούς συμβάλλει στην επιβεβαίωση της διάγνωσης του άσθματος, ενώ βοηθά σημαντικά και στην παρακολούθηση του ασθματικού ασθενούς αλλά και στην ανταπόκριση του στη χορηγούμενη αντι-ασθματική αγωγή. Η σπιρομέτρηση αποτελεί ένα τεστ που διενεργείται στο χώρο του ιατρείου με την βοήθεια ειδικού οργάνου και η οποία εν πολλοίς καταγράφει τον όγκο του αέρα που εκπνέει και εισπνέει ο ασθενής σε συνάρτηση προς τον χρόνο, αποδίδοντας με αυτό τον τρόπο τις μεταβολές των πνευμονικών όγκων. Λόγω του γεγονότος ότι προϋποθέτει την κατανόηση της διαδικασίας από τον ασθενή και την ορθή συνεργασία του στη διενέργεια των αναπνευστικών χειρισμών, είθισται να διενεργείται σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 5-6 ετών.

Διαβάστε επίσης άλλες μορφές διάγνωσης :

Αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας.