Θεραπεία

Όπως και σε πολλές άλλες χρόνιες παθήσεις, η θεραπευτική αντιμετώπιση του κάθε αλλεργικού ασθενούς οφείλει να διαφοροποιείται με βάση τα διαφορετικά χαρακτηριστικά αυτού, που είναι αποτέλεσμα τόσο γενετικού – επιγενετικού ελέγχου διαφόρων σύνθετων μοριακών μηχανισμών, αλλά και συνεπίδρασης του περιβάλλοντος. Αυτή η ‘’διαφορετικότητα’’ λοιπόν απαιτεί την καθιέρωση θεραπευτικών προσεγγίσεων προσαρμοσμένων από ασθενή σε ασθενή, αλλά και εξατομικευμένη ακρίβεια στον χειρισμό των αλλεργικών διαταραχών. Ο ενδελεχής προσδιορισμός των διαφορετικών φαινοτύπων και ενδοτύπων της νόσου στον κάθε ασθενή ξεχωριστά, αλλά και η χρήση νεότερων βιοδεικτών που να σχετίζονται με την πρόγνωση της νόσου και με τη θεραπευτική ανταπόκριση των ασθενών, αποτελούν στόχους – κλειδιά και έχουν κερδίσει μεγάλη προσοχή στον τομέα της φροντίδας των ασθενών και στην ανάπτυξη καλύτερων στρατηγικών πρόληψης και θεραπείας των αλλεργικών νοσημάτων.

Διαβάστε επίσης άλλες μορφές αντιμετώπισης :

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Στην περίπτωση της αλλεργικής ρινοεπιπεφυκίτιδας, του αλλεργικού άσθματος και …

Read More

ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η χορήγηση εξειδικευμένης κατά περίπτωση φαρμακευτικής αγωγής αποτελεί την πιο …

Read More

Αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας.